Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội 23/11&#x

Thứ sáu - 16/09/2016 10:11
Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội 23/11&#x
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-TƯHCTĐ ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc Tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; căn cứ Kế hoạch số 12/KH-CTĐHN ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội về việc Tuyên truyền công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016, Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữu thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các nội dung như sau:
 I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp Hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và toàn xã hội về ý nghĩa của Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội; về kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống nhân ái, các giá trị nhân đạo, các phong trào, hoạt động của tổ chức Hội nhằm tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với hoạt động Chữ thập đỏ đồng thời khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Thành phố trong các hoạt động nhân đạo.
 
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức sâu rộng, đều khắp, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí; tạo được phong trào thi đua sôi nổi cũng như tạo được sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
II. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2016 - quý I/2017
- Từ tháng 9/2016 - tháng 10/2016: tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2016) và 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội (23/11/1957-23/11/2016).
- Tháng 11/2016: tập trung tuyên truyền các hoạt động diễn ra tại Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tháng 12/2016 - quý I năm 2017: học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.
III. Các hoạt động tuyên truyền:
1. Tuyên truyền trước Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021:
- Thời gian: từ tháng 9/2016 - 10/2016.
- Nội dung:
+ Tạo chuyên trang, chuyên mục “Hướng tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 trên Bản tin Nhân đạo Hà Nội, cổng thông tin của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
+ Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của các cấp Hội trong toàn thành phố nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội trên các kênh thông tin của Hội.
+ Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 và 70 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội.
+ Xây dựng chương trình, kịch bản Đại hội.
+ Thiết kế biểu trưng Đại hội, maket trang trí Đại hội, các phông nền trình chiếu tại Đại hội, panô, băng zôn tuyên truyền về Đại hội.
+ Thiết kế giấy mời Đại hội.
+ Xây dựng Kỷ yếu Đại hội.
+ Xây dựng chương trình văn nghệ, màn truyền thống, đội thiếu niên Chữ thập đỏ chúc mừng tại Đại hội.
+ Xây dựng bài phát thanh tuyên truyền về Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
+ Xây dựng Phóng sự Những kết quả hoạt động nổi bật của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 cũng như biểu dương những mô hình tiêu biểu trong hoạt động Hội phát tại Đại hội cũng như trên Đài truyền hình Hà Nội.
+ Xây dựng Triển lãm ảnh tuyên truyền về kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2011-2016 của các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
2. Tuyên truyền trong Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021:
- Thời gian: tháng 11/2016.
- Nội dung:
+ Tổ chức họp báo thông tin tới các cơ quan báo chí về Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trên các kênh thông tin nội bộ như Bản tin Nhân đạo Hà Nội, website của Hội, mạng xã hội cũng như qua các cơ quan thông tấn báo chí TƯ và địa phương.
+ Phát thanh tuyên truyền về Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố, ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trên hệ thống phát thanh xã, phường và trên Đài truyền hình địa phương và Trung ương.
+ Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà tình nghĩa chào mừng Đại hội và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
+ Căng, treo băng zôn, áp phích tuyên truyền về Đại hội Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội lần thứ X và 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xung quanh nơi tổ chức Đại hội cũng như một số tuyến phố trung tâm Thành phố.
3. Tuyên truyền sau Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thời gian: tháng 12/2016 - quý I/2017.
- Nội dung:
+ Tuyên truyền về kết quả Đại hội, Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021. Các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trên hệ thống thông tin nội bộ: Bản tin Nhân đạo, trang web, mạng xã hội cũng như các cơ quan thông tấn báo chí.
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thảo luận Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.
IV. Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2016) và 59 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội (23/11/1957 - 23/11/2016).
- “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.
- Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
- Vì nhân đạo - Hòa bình - Hữu nghị
- Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi.
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Đổi mới tư duy- Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống”.
- Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Thủ đô “Chung sức vì nhân đạo”.
- Mỗi cấp Hội xây dựng nhiều công trình nhân đạo, mỗi hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ làm nhiều việc thiện.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Hội Chữ thập đỏ Thành phố: Giao ban Tuyên truyền, thanh thiếu niên, tình nguyện viên là đơn vị thường trực phối hợp với các ban chuyên môn cơ quan Hội thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền; các đề cương tuyên truyền và văn kiện Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Thành phố để các cấp Hội tổ chức góp ý kiến.
- Thiết kế Kỷ yếu Đại hội; biểu trưng Đại hội; hệ thống băng zon, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về Đại hội.
- Tổ chức triển lãm ảnh trưng bày các hình ảnh về hoạt động các cấp Hội trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.
- Mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ X Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội ” trên các kênh thông tin, Bản tin của Hội nhằm đăng tải các tin, bài về các hoạt động chuẩn bị Đại hội; kết quả Đại hội Chữ thập đỏ các cấp, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội; các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ X Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình của Trung ương và Hà Nội tuyên truyền về Đại hội và các hoạt động của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội cấp quận, huyện, thị xã.
- Tổ chức các diễn đàn góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tổ chức các hoạt động nhân đạo gắn với việc tuyên truyền về Đại hội Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội lần thứ X và 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội.
- Lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, hiệu quả và phù hợp để thực hiện như: viết tin, bài, xây dựng phóng sự tuyên truyền về Đại hội và chặng đường phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội trên hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương.
- Phát thanh và treo băng zôn chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 tại trụ sở cơ quan và một số tuyến phố xung quanh trụ sở cơ quan của đơn vị mình (Thời gian: từ ngày 1/11/2016 đến hết ngày 14/11/2016)
- Tổ chức gặp mặt lãnh đạo, cán bộ Hội các thời kỳ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu về tổ chức Hội và các phong trào, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp.
- Tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng các công trình nhân đạo chào mừng Đại hội các cấp và 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên. Định kỳ báo cáo kết quả về Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội (qua Ban Tuyên truyền-TTN-TNV) vào ngày 20 hàng tháng và ngay sau khi kết thúc Đại hội, theo địa chỉ: tầng 7 Cung Trí Thức - 80 đường Trần Thái Tông - phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy- TP Hà Nội, ĐT: 04.37192861, Email: bantuyentruyenctdhn@gmail.com.
                                                                                                                           

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây